May 25, 2017

Faculty

Teaching Faculty

SUDHAKAR PANT

PRAMILA PARAJULI

SAGAR ARYAL

JEENA AMATYA

NIRAJ NAKARMI

PRAKASH MANANDHAR

ANUP BASNET

ARUNA KHANAL

ANGELA SHRESTHA

SUNDAR BARAL

RAJANI SHRESTHA

SHYAM PANT

SANDESH MAHARJAN

Non-Teaching Faculty

SHAILESH BUDHATHOKI (Research Assistant)

GOPI NEUPANE (Lab Assistant)

ANJU LAMA (Lab Assistant)